Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden COJ Kwekerij & Export.
Bekijkt u hier onze algemene voorwaarden die op al onze leveringen van toepassing zijn.

Artikel 1. Algemeen
Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.
De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail.
Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. De kleuren die getoond worden kunnen iets verschillen met de kleuren in het echt.

Artikel 2. Betaling
Alle prijzen staan vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW.
Artikelen dienen binnen een termijn van max. 7 dagen betaald te zijn. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de bestelling van het artikel ongedaan gemaakt.

Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld.

Betaling kan geschieden op de volgende wijzen:
– U kunt betalen door middel van een vooruitbetaling per bank, levering geschiedt na ontvangst betaling.
– U kunt betalen onder rembours aan de postbode, hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.
De betaling moet geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de email orderbevestiging.
Na ontvangst van uw betaling, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk.
Artikel 3. Verzendkosten

Binnen Nederland verzenden wij uw bestelling tegen een vast tarief naar uw adres. Voor bestellingen buiten Nederland worden er extra kosten voor verzending in rekening gebracht, afhankelijk van het afleveradres.

De kosten van het retour zenden van goederen worden niet vergoed. Ongefrankeerde retourzendingen of zendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.

Artikel 4. Annulering
Een bestelling kan binnen 24 uur worden geannuleerd zonder opgave van reden en zonder boete, mits de bestelling nog niet is verzonden vanuit ons magazijn. Een annulering kan uitsluitend door het verzenden van een e-mail aan info@coj-kwekerij-export.nl.  Deze annulering zullen wij per e-mail bevestigen. Indien u uw bestelling reeds heeft betaald, dan zullen wij dit bedrag zo snel mogelijk terugstorten. U zult hiervoor een geld retour formulier ontvangen.

De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

Artikel 5. Levering
COJ Kwekerij en Export  zal alles in het werk stellen om uw bestelling binnen 3 (werk)dagen te leveren.
Voorzien wij een langere levertijd dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via e-mail.
Mocht levering om welke reden dan ook binnen 30 dagen niet mogelijk zijn, na ontvangst van de betaling, dan stellen wij u hiervan op de hoogte via een e-mail bericht. De koper heeft dan het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het reeds betaalde bedrag wordt dan teruggestort op uw bankrekening. U zult hiervoor een geld retour formulier ontvangen.
De aanbiedingen in onze winkel gelden tot aan de aangegeven geldigheidsdatum of zolang de voorraad strekt. De verkoper kan te allen tijde de actie periode  aanpassen.

Artikel 6. Retourneren
Het kan voorkomen dat het bestelde artikel niet aan uw verwachtingen voldoet. U kunt het artikel, mits ongebruikt en onbeschadigd, binnen 7 dagen aan ons retourneren. Dit is alleen mogelijk als de koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft via info@coj-kwekerij-exportcv.nl en er gebruik is gemaakt van het retourformulier dat u heeft ontvangen bij uw bestelling.

Na ontvangst van de retourzending ontvangt u per e-mail bericht dat uw verzending is ontvangen. Vervolgens zullen wij het bedrag aan u overmaken. Voor geretourneerde artikelen betalen wij u het aankoopbedrag terug zonder de verzendkosten. Overige kosten zoals uurloon of reiskosten worden niet vergoed. Na ontvangst van de retourzending, wordt het bedrag binnen 30 dagen overgemaakt.
Artikelen kunnen niet retour gezonden worden indien ze gebruikt zijn,  de originele verpakking beschadigd is of ontbreekt.

Zorgt u ervoor dat de artikelen goed verpakt worden verzonden en dat u de zending, indien nodig, verzekerd aan ons retourneert. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermiste zendingen die aan ons gericht zijn.

Indien een koper wenst te retourneren maar dit niet binnen 7 dagen doet, is de koper betalingsplichtig.

De kosten van het retour zenden van goederen worden niet vergoed. Ongefrankeerde retourzendingen of zendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.

De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid.

De geleverde bollen zijn van een grootte die een optimale bloei garandeert.                                                  Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of  kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.

Artikel 8. Adressering
Wij sturen de orderbevestiging en andere communicatie per e-mail. Hiervoor is het noodzakelijk dat u het juiste e-mail adres opgeeft. In de orderbevestiging bevestigen wij de bestelprocedure en de ontvangst van uw order. Bij uw bestelling ontvangt u een factuur, dit is tevens uw betalingsbewijs en garantiebewijs! Bewaar deze dus goed.

Artikel 9. Privacy
COJ Kwekerij & Export zal alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en deze nooit aan derden ter beschikking stellen, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
Alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt dan kunt u zich eenvoudig afmelden via de website of u stuurt een email naar info@coj-kwekerij-export.nl.

Artikel 10. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van COJ Kwekerij & Export.

COJ Kwekerij & Export  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 63476835.